Cymdeithas y Cymod
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Dansk
  • Nederlands

Newyddion

Cynhadledd i gofio gwrthwynebwyr cydwybodol

17 Tachwedd 2018, Blaenau Ffestiniog. Manylion yma.


Ffilm ddogfen War School

Manylion am y ffilm


Condemnio hyfforddi peilotiaid o Sawdi Arabia ym maes awyr y Fali

Mae mudiadau heddwch a chyfiawnder Gogledd Cymru yn gwrthwynebu yn ddigyfaddawd ddefnydd maes awyr y Fali ac awyr Cymru gan beilotiaid o Sawdi Arabia wrth iddynt baratoi i gyfrannu at y rhyfel yn Yemen. Maent yn annog eu cefnogwyr i ymgynull tu allan i brif gatiau maes awyr y Fali er mwyn cynnal gwylnos am 5:30 gyda'r nos, dydd Mercher Tachwedd 7fed.

Datganiad i'r wasg


Adnodd newydd i ysgolion

Barcud nid Drones. Er i'r pecyn gael ei baratoi ym Mhrydain, yr ysbrydoliaeth oedd Afghanistan, gwlad sydd wedi profi deg mlynedd ar hugain o ryfel di-dor. Y canolbwynt yw stori wir Aymel, bachgen ifanc na chafodd adnabod ei dad erioed oherwydd drone. Oni bai am ddewrder Gwirfoddolwyr Heddwch Afghanistan, ni allem rannu'r stori o gwbl. Nhw gychwynnodd yr ymgyrch 'Barcud nid Drones' sydd wedi lledu drwy'r byd.


ADAR ANGAU - ffilm am awyrennau dibeilot gan Lleucu Meinir ar Vimeo.

Rhagor o wybodaeth am awyrennau di-beilot.


O'r 12fed i'r 15fed o Ebrill 2018 cynhaliwyd cyfarfod o ganghennau Ewropeaidd Cymdeithas y Cymod Ryngwladol. Fe gafwyd y datganiad canlynol ynglŵn â bomio Syria:
Cymraeg; Eidaleg; Almaeneg; Saesneg.


I gael y newyddion diweddaraf gan Gymdeithas y Cymod, dilynwch ni ar Twitter neu Facebook. Gallwch hefyd ymuno â'n grŵp ar Facebook.